Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy - 19.10.2016 od 16:00 hod.

1. Sociální problematika ve městě: otevři
1.1. Zpráva o sociální problematice 1.1.
1.2. Zpráva o činnosti Organizační složky Sociální služby města Svitavy 1.2.
1.3. Výroční zpráva o činnosti Seniorcentra města Svitavy s.r.o. 1.3., v.zpráva
1.4. Výroční zpráva o činnosti Charity Svitavy 1.4.
1.5. Výroční zpráva střediska sociálních služeb Salvia 1.5.
1.6. Výroční zpráva Azylový dům pro matky s dětmi 1.6.
1.7. Výroční zpráva Mateřského a rodinného centra Krůček 1.7.
2. Dopravní situace ve městě 2
3. Majetkoprávní úkony 3.1., příloha
4. Operativní zprávy, různé:
4.1. Koncept sociální inkluze 2012 – 2018 4.1.
4.2. Poskytnutí neinvestiční dotace pro Charitu Svitavy na vybavení a nezbytné opravy objektu na ul. Polní a uzavření smlouvy 4.2.
4.3. Poskytnutí dotace na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy 4.3.
4.4. Ekonomické úkony zřizovatele 4.4.
4.5. Cena města Svitavy 2016 4.5.
4.6. Výsledky kontrolní akce 4.6.
4.7. Zápůjčky ze sociálního fondu 4.7.
4.8. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Svitavy – Lačnov 4.8.
4.9. Stavební úpravy budovy v ulici Tovární 677/28 4.9.
4.10. Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2016 4.10.

Bookmark and Share