Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy - 28.6.2017 od 16:00 hod.

1. Zpráva o hospodaření s majetkem města 1,
2. Bytová politika města 2
3. Majetkoprávní úkony 3, příloha
4. Operativní zprávy, různé:
4.1. Změna stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy 4.1, příloha
4.2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2016 4.2, příloha
4.3. Zrušení fondu rozvoje bydlení města Svitavy
4.4. Zápůjčky ze sociálního fondu - MěÚ
4.5. Zápůjčka ze sociálního fondu - MP 4.5
4.6. Poskytnutí dotace z rozpočtu města 4.6, příloha
4.7. Poskytnutí neinvestiční dotace 4.7
4.8. Ekonomické úkony zřizovatele 4.8
4.9. Novela přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 4.9, příloha
4.10. Obecně závazná vyhláška města Svitavy 4.10
4.11. Výsledky kontrolní akce 4.11
4.12. Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2017 4.12
4.13. Záznam z jednání se zástupci společnosti BOSQ, s.r.o. ve věci uzavřené smlouvy o výpůjčce materiál bude dodatečně

Bookmark and Share