Přímý přenos ze zastupitelstva města Svitavy - 1.2.2017 od 16:00 hod.

Z.s. Naše Svitavy poskytl materiály pro zastupitele, děkujeme!

1.        Majetkoprávní úkony 1. , příloha
2.        Operativní zprávy, různé:  
2.1. Projekt P 105 – Zpracování územní studie veřejného prostranství města Svitavy 2.1.
2.2. Určení člena zastupitelstva, který bude spolupracovat na změnách územního plánu 2.2.
2.3. Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu 2.3., příloha
2. 4. Žádost o uzavření dohody o splátkách 2.4.
2.5. Uzavření smlouvy o úvěru na financování akce „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého plaveckého bazénu, Svitavy“ 2.5., příloha
2.6. Novela přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 2.6.
2.7. P 40 -Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy 2.7.

Bookmark and Share